16 Nisan 2009 Perşembe

BİR İSLAM AKADEMİSİ Darul Hikmetil İslamiye

BİR İSLAM AKADEMİSİ Darul Hikmetil İslamiye 1918- 1922: Kuruluşu 9 aza 1 reisten oluşmuştur. Teşkilat, son devirlerde gerek imparatorluk ve gerekse islam aleminde ortaya çıkan bir takım dini meselelerin halli ve islama yapılan hücumların islam ahkamına göre cevaplandırılması için kurulmuştur. Halkın her türlü dini ihtiyaçlarını ilmi bir metotla yerine getirmek için her türlü neşriyat ve beyannameleri ele almakta ve halkı iç ve dış tehlikelere karşı tenvir etmekteydi. Yabancıların ve müslümanların müracaat ederek sorduğu her suale gerekli cevaplar komisyonda -İslami ŞURA- resmen açıklanıyordu. Dini ihya etme,ümmet fertlerine ahlaki faziletler kazandırma ve toplumu ıslaha yönelik kurdukları "Ceridei İlmiye" adlı mecmua büyük faydalar sağladı ve her tarafa dağıtılarak halk bilgilendirilmeye çalışıldı.Basında islama yapılan hücumlara ve islamı, hurafeler dini gibi göstermeğe çalışan yazarlara gerekli cevaplar veriliyordu. Bu İslami Akademinin 4 senelik bir ömrü olmuştur. Talimnameye göre haftada bir gerekirse 2 defa toplanan akademi şurası gerekli gördüğü yerde Toplumu ve hükümeti uyarıcı beyanname neşrederlerdi. 222 toplantı yapmışlardır,kurulan bu akademiye Bediüzzaman aza olarak seçilmiş. Başkatipliğine -sonradan aza olacak şubat 1920- O zamanki üniversitede edebiyat öğretmeni olan Mehmet Akif bey tayin olmuştur. Aynı yıl reisliğine üniversitede müdür olan İsmail Hakkı İzmirli getirilmiştir-ekim 1918-. Yine bu akademide Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi**,Elmalılı Hamdi Yazır,Ahmet Rasim Avni***, Ömer Ferit Kam gibi şahsiyetler çeşitli görev ve sorumluluklar almışlardır. ** Sabri Efendi,Beyanul hak adlı gazetenin baş muharrirliğini yapmıştır.Mutedil Hürriyet ve İtilaf fırkası kurucularındandır.Yarın adlı bir gazete çıkarmış fikirlerini yaymağa çalışmıştır. 1924 te bakanlar kurulu kanunu ile çıkan 150 likler hain listesinde ismi çıkmış ve vatandaşlıktan sürgün edilmiştir. mısırda 1954 te vefat etmiştir. Medreselerin ve şeri dairelerin ilgası ile açıkta kalmış.İstiklal mahkemelerinde yargılanmış, 15 yıl hapse mahkum olmuştur.1933 te talep ettiği dersiamlık maaşı bu mahkumiyeti gerekçe gösterilerek ödenmemiştir. Aynı olay Akif merhumun da başından geçmişti. Neşredilen Beyannamelerden bazı başlıklar: a- İctihat gazetesi hakkında dine saldırıdan dolayı cezalandırılması. b-Medreselerin bazı bahanelerle hilafına kulanılmasına ve işgaline karşı beyanname, c-Kadınların Şarkı söylemesi,Kadın Şarkıcılar d-Mecmualarda kapak resimleri, e-çocuk düşürme ile ilgili beyanname, f-memurların ahlaksızlığı g-müslüman kızlarına tasallut ve neşriyat hakkında, ı-memleket gençliği hakkında beyanname, j-Ahlaksızlık hakkında , k-İslam devletinin temeli l- Din mi dinsizlik mi. dinsizlik cereyanı

Hiç yorum yok: